Så ansöker ni om äktenskapsskillnad

I Sverige skiljer sig 20 000 till 30 000 par varje år. I de allra flesta fall är ansökan om äktenskapsskillnad inte särskilt komplicerad, men i vissa fall kan en skilsmässa ta lite tid. I den här texten beskriver Advokatbyrån Sörmdal hur du gör för att ansöka om äktenskapsskillnad. Till skillnad från ett samboförhållande så kan inte…

Läs mer

Tips inför en familjerättslig domstolsprocess

Domstolsprocess

Det är viktigt förhålla sig samt acceptera faktumet att barnets bästa speglar beslutet om hur en eventuell vårdnadstvist som når hela vägen fram till tingsrätten blir. Det finns ett flertal jurister samt advokater runt om i landet som är verksamma inom humanjuridik. Det innebär att du som klient noggrant ska välja det ombud som du…

Läs mer

Hemförsäkringen täcker stora delar av advokatkostnaderna

Vårdnadstvist Stockholm

Det är många i Sverige som drar sig för att anlita ett juridiskt ombud i en tvist om familjerätt, på grund av oro för kostnaderna. Men oftast finns det ingen grund för den oron – det finns många möjligheter att få kostnaderna för ett juridiskt biträde ersatta. Advokatbyrån Sörmdal reder ut vilka möjligheter som finns…

Läs mer

Föräldrars ansvar för sina barns försörjning

Humanjuridik

Föräldrarna är skyldiga att ansvara för barnets försörjning fram till dess att barnet fyller 18 år gammal. Om barnet inte bor hos dig som förälder är du skyldig att betala ett underhållsbidrag till den andra föräldern, det vill säga ett bidrag för barnets mat, fritidsaktiviteter och annat som behövs för omvårdnaden. I den här artikeln…

Läs mer

Du har alltid rätt att företrädas av en jurist i en vårdnadstvist

Avtal Familjerätt

I Sverige har du alltid rätt att företrädas av en advokat eller jurist i en vårdnadstvist. I många fall kan kostnaden för det juridiska ombudet täckas av din hemförsäkring. I vissa fall kan man också få ersättning från staten om man inte själv har råd att bekosta ett juridiskt ombud och om man saknar en…

Läs mer

Så fungerar en rättegång i en vårdnadstvist

familjejurister

Det är vanligt förekommande med vårdnadstvister i Sverige. I den här artikeln beskriver vi hur en tvist om vårdnad om barn går till och vad det är som avgör hur domstolen kommer döma i tvisten. Advokatbyrån Sörmdals familjejurister har lång erfarenhet av vårdnadstvister och i den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter.…

Läs mer

Delad vårdnad eller ensam vårdnad?

delad vårdnad

Utgångspunkten i svensk familjerätt är att föräldrarna ska ha delad vårdnad om barnet. Det finns dock vissa situationer då en förälder får ensam vårdnad. I den här texten redogör vi för de regler som finns kring vårdnad om barn. Om föräldrarna är gifta när ett barn föds, så får de per automatik gemensam vårdnad om…

Läs mer

Så fungerar tvångsomhändertagande av barn

Vårdnadstvist Stockholm

Socialtjänsten har möjlighet att tvångsomhänderta barn enligt vissa förutsättningar som anges i lagen om vård av unga (LVU). I den här artikeln reder vi ut vad lagen säger och vilka rättigheter du som vårdnadshavare har om socialtjänsten vill omhänderta ditt barn. Lagen om vård av unga, LVU, är en lagstiftning i svensk familjerätt som möjliggör…

Läs mer