Du har alltid rätt att företrädas av en jurist i en vårdnadstvist

I Sverige har du alltid rätt att företrädas av en advokat eller jurist i en vårdnadstvist. I många fall kan kostnaden för det juridiska ombudet täckas av din hemförsäkring. I vissa fall kan man också få ersättning från staten om man inte själv har råd att bekosta ett juridiskt ombud och om man saknar en hemförsäkring som täcker kostnaden. Kontakta Advokatbyrån Sörmdals familjejurister för mer information.

En vårdnadstvist är en viktig och avgörande process för alla inblandade. Det handlar ytterst om vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnet och hur barnets tillvaro ska arta sig framöver. I en vårdnadstvist kan domstolen besluta att föräldrarna fortsatt ska ha delad vårdnad eller att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Som förälder har man god inblick i barnets situation och har ofta en klar uppfattning om vad som är förenligt med barnets bästa. De flesta föräldrar saknar dock kunskap om rättsområdet familjerätt som innehåller regler om vårdnad om barn, därför gör man klokt i att ta hjälp av en familjejurist som kan föra din talan i processen.

Ombudskostnaderna kan ersättas av din hemförsäkring

Kostnaderna för att anlita en familjejurist kan i många fall ersättas av din hemförsäkring. En familjejurist arbetar med olika frågor kopplat till familjerätt, såsom vårdnad om barn och bodelning. I de allra flesta hemförsäkringar finns det en så kallad rättsskyddsförsäkring, som ersätter kostnaderna för att anlita en jurist eller advokat i en vårdnadstvist. Vanligtvis behöver man betala mellan 20 – 30 procent i självrisk av de totala kostnaderna för det juridiska ombudet man anlitar. Det behöver inte bli särskilt dyrt att ta hjälp av ett juridiskt biträde i en vårdnadstvist.

Staten kan i vissa fall ersätta delar av advokatkostnaderna i en vårdnadstvist

Om du har låg inkomst och saknar hemförsäkring som kan ersätta kostnaderna för ett juridiskt ombud, så kan du i vissa fall få ersättning via den statliga rättshjälpen.