Du har alltid rätt att företrädas av en jurist i en vårdnadstvist

Inom svensk lag innehar du rätt till juridiskt företräde om du hamnar i en tvist. När det kommer till vårdnadstvister så kan du välja att bli företrädd av en jurist eller en advokat. Det som är annorlunda mellan att bli tilldelad ett offentligt biträde och att välja ett privat juridiskt ombud i en vårdnadstvist är kostnaden för juristen eller advokatens arvode. Men beroende på vilken försäkring du har så kan det ibland täckas av din hemförsäkring. Är det så att hemförsäkringen inte täcker denna utgift så kan du som inte har tillräckligt hög inkomst söka efter en statlig ersättning. Vi på Lege rådgör gärna med dig om dessa frågor och ser till att du får det stöd du önskar. Kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte.

Vårdnadshavare som hamnar i tvist upplever många gånger en tuff process då det handlar om vårdnaden av ett gemensamt barn. Denna vårdnadstvist kan komma att avgöra barnets framtida levnadssituation och om gemensam eller ensam vårdnad kommer att råda, vilket givetvis är en väldigt viktig fråga. Det juridiska området familjerätt är även ett brett område med ett komplext laginnehåll som ibland kan vara avancerat att förstå sig på. Med anledning av detta kan det vara vettigt att så tidigt som möjligt i processen ta hjälp av en familjejurist eller en advokat som kan hjälpa till att framföra personens enskilda talan.

Kostnad och stöd

Som nämnt ovan så kan en låginkomsttagare, tillexempel, ansöka om ersättning genom den rättshjälpen. Detta gäller i det fall individen inte har en hemförsäkring (rättsskyddsförsäkring) som täcker kostnaden. Att ansöka om stöd hos ett juridiskt (offentligt biträde) ska inte automatiskt sett innebära enorma utgifter utan det finns flera olika vägar att gå. Kontakta gärna oss på Lege så hjälper vi dig och rådgör i saken. Alla har rätt till juridiskt stöd i form av en jurist eller advokat när det krävs, särskilt i en sådan viktig fråga som en vårdnadstvist.