BODELNING ADVOKATFIRMAN LEGE

Allt du behöver veta om bodelning, äktenskap och samboskap, finns hos oss.

SPETSKOMPETENS INOM BODELNING

Hos oss på Lege besitter vi stor erfarenhet och kunskap inom allt som rör bodelning. Vid större egendomar kan det vara av stor vikt att få juridisk vägledning så att du kan ta vara på dina rättigheter. Vi agerar såväl juridiskt ombud och rådgivning som biträde vid en eventuell rättslig process.

Vi på Lege är väl förberedda och pålästa så tveka inte på att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande möte så hjälper vi dig. Vi sätter alltid klienten i fokus genom hela bodelningen och tar hänsyn till din enskilda situation. Vi garanterar ett engagerat ombud.

Juridisk symbol lege

SAMBOLAGEN

Har du frågor som rör ett befintligt eller icke befintligt samboavtal så sitter vi på den informationen du behöver och hjälper dig gladeligen genom processen. Sambolagen omfattar samboegendom, det vill säga, bostad och egendomar som skaffats för att användas gemensamt. Den blir oftast som mest relevant när två parter ska gå skilda vägar och inte kan enas.

Det finns många viktiga saker att ha i åtanke och ibland kan det dyka upp saker som är svåra att avgöra tillhörande kring. Kortfattat så kan man säga att allt som tillhör ett gemensamt bohag ingår i bodelningen, men det finns vissa undantag, såsom gåvor, till exempel. I det fall ett samboavtal inte finns kan vissa konsekvenser dyka upp där den ena parten, till exempel, haft större utgifter på bostaden än den andre.  Vad som däremot INTE regleras i sambolagen är privata bankkonton och fondinnehav, etcetera.

När tvisten väl är framme kan det vara för sent att börja prata om avtal, men vi på Lege vill ändå belysa vikten av att tänka igenom om ett avtal kan vara av vikt innan man kliver in i ett samboskap. Ett samboavtal skräddarsys givetvis utefter er enskilda situation och önskemål. Våra jurister bistår gärna vid sådana frågor.

Skulle det däremot vara så att ett samboavtal inte är tecknat vid separationen så är det vanligt att osämja uppstår. Även då finns vi här för att föra din talan och hjälpa dig med dina rättigheter kring vilka egendomar du har rätt till. Våra jurister innehar stor expertis inom samboavtal, bodelnings-frågor och även bouppteckningsfrågor. Du är mer än välkommen att kontakta oss för ett första kostnadsfritt rådgivningsmöte. Vi finns i Stockholm men är även flexibla om du är bosatt på annan ort.

ÄKTENSKAPSSKILLNAD

Våra jurister är utbildade och kompetenta inom humanjuridik. Ett område som ingår här är bodelning. Bodelning kan anses vara ett väldigt komplext ämne då det innefattar såväl bouppteckning, andelsberäkning och bodelningsavtal. Allt detta regleras inom äktenskapsbalken och är relevant när ett äktenskap bryts. Normalt sett så omfattas samtlig egendom som ägs utav någon av parterna men med undantag för om ett äktenskapsförord finns. Då är det andra regler som gäller.

Äktenskapsbalken är komplex och tung och det finns många regler och lagar att ta hänsyn till vilket gör att en kan komma att behöva juridiskt stöd. Normalt sett vid en tvist som resulterat i en rättsprocess så tilldelas parterna en bodelningsförrättare vilken många gånger kan vara en advokat. Du har rätt att själv bestämma vem denne ska vara.

Vi på Lege advokatfirma har medarbetare som är väl utrustade när väl tvisten är framme, vare sig det gäller bodelning eller äktenskapsskillnad. Vid tvist gällande äktenskapsskillnad eller bodelning så brukar makarna tilldelas ett juridiskt biträde via Tingsrätten men det är viktigt att veta att man innehar rätten att välja ett juridiskt stöd själv också.

Med anledning av att ämnet många gånger är både tungt och känsligt kan det vara vettigt att hitta en advokat eller en jurist som man känner fullt förtroende för. Vi på Lege sätter alltid klienterna i fokus och skräddarsyr vår insats efter varje enskild individ.

KONTAKTA OSS PÅ LEGE FÖR EN FÖRSTA INLEDANDE RÅDGIVNING, KOSTNADSFRITT!

 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.