BODELNING I STOCKHOLM MED AVOKATBYRÅN SÖRMDAL AB

För kvarboende i framför allt hyresrätter gäller särskilda regler.

Bodelning för sambor

På Sörmdals Advokatbyrå har vi specialister på alla former av bodelning. Vi lämnar gärna råd beträffande såväl samboavtal som praktiska lösningar vid separation. Om tillgångarna som ska fördelas är betydande är det bra att ha ett eget ombud vid sin sida. Vår erfarenhet är att det i så fall är bättre ju tidigare ombudet är med i diskussionerna. Ring oss på byrån så får du ett kompetent och engagerad ombud som står på din sida genom hela bodelningen och som aktivt och engagerat ser till att dina intressen bevakas på bästa sätt.


Sambolagen reglerar i huvudsak hur viss egendom ska fördelas när förhållandet upphör. Den egendom som ska fördelas är den gemensamma bostaden och bohaget. Däremot ingår inte bankkonton och annan förmögenhet i vad som ska delas. Som huvudregel ska samboegendomen fördelas lika, oavsett vem som äger egendomen. Sambolagens regler kan bland annat få oförutsedda konsekvenser, t.ex. om den ena sambon har betalat en större del av kontantinsats för bostaden än den andre sambon. Ett annat exempel är föräldragåvor till en sambo, som vid en separation kan komma att fördelas på ett sätt som föräldrarna inte hade tänkt sig.


Det går att förebygga sådana här problem genom avtal. Sambor som köper bostad tillsammans eller som får gåvor av föräldrar bör därför överväga om man ska upprätta samboavtal. Med ett sådant avtal kan man exempelvis skriva bort hela sambolagen, eller också bara reglera hur en eventuell skevfördelning av kontantinsatser ska regleras vid en eventuell separation. Tvister gällande samboseparationer löses genom att man ansöker om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Tingsrätten förordnar normalt en advokat som sådan.

KONTAKTA OSS FÖR EN FRI INLEDANDE RÅDGIVNING
FRÅN EN BODELNINGSFÖRRÄTTARE


Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Stockholm