Hemförsäkringen täcker stora delar av advokatkostnaderna

Det är många i Sverige som drar sig för att anlita ett juridiskt ombud i en tvist om familjerätt, på grund av oro för kostnaderna. Men oftast finns det ingen grund för den oron – det finns många möjligheter att få kostnaderna för ett juridiskt biträde ersatta. Advokatbyrån Sörmdal reder ut vilka möjligheter som finns för att finansiera ombudskostnader i en familjerättslig tvist.

Privatpersoner stöter på juridiska problem av olika storlek under sin livstid. I många fall behöver man inte anlita ett juridiskt ombud, exempelvis om man ska ansöka om äktenskapsskillnad. Men i många fall finns det goda skäl att anlita en familjejurist. Det handlar exempelvis om tvister som rör vårdnad om barn eller umgänge med barn. Denna typ av tvister är mycket viktiga och känsloladdade och det kan vara svårt att som förälder hålla sig saklig under processen. Dessutom är föräldrabalkens regler om vårdnad om barn inte helt enkla att förstå. I vårdnadstvister och i andra tvister som kräver svåra juridiska avvägningar och bedömningar bör du anlita ett juridiskt ombud. Du behöver som regel inte oroa dig för kostnaderna, det finns goda möjligheter att få stora delar av advokatkostnaderna ersatta.

Hemförsäkringen ersätter kostnaden för att anlita en jurist

I Sverige har de allra flesta en hemförsäkring. Många känner till att hemförsäkringen skyddar hemmet i händelse av inbrott eller brand, men få känner till att hemförsäkringen också kan täcka stora delar av kostnaderna för att anlita ett juridiskt biträde. Om du hamnar i en arvstvist, vårdnadstvist eller någon annan juridisk konflikt så kan du utnyttja rättsskyddsförsäkringen i din hemförsäkring för att få ersättning för stora delar av arvodet för den jurist eller den advokat du anlitar. Vanligtvis har rättsskyddsförsäkringen en självrisk på 20 %, vilket kan låta högt. Men en advokat arbetar utifrån klientens instruktioner och gör varken mer eller mindre arbete än vad klienten har begärt. Hör av dig till en advokat du känner förtroende för och be om en prisuppgift för den tvist du behöver hjälp med, ofta behöver det inte bli särskilt dyrt med hänsyn till att rättsskyddsförsäkringen täcker en stor del.

Staten erbjuder rättshjälp för den som saknar försäkringsskydd

Om du hamnar i en familjerättslig tvist och saknar en hemförsäkring som kan ersätta dina kostnader för juridisk rådgivning, så kan du i vissa fall få ersättning av den statliga rättshjälpen. Det innebär att staten går in och täcker delar av kostnaderna för den advokat eller jurist som du anlitar. En förutsättning för att få rättshjälp är att du inte har någon större inkomst eller förmögenhet som du kan använda för att betala ditt juridiska ombud.