Hemförsäkringen täcker vissa advokatkostnader

Inom svensk lag så innehar man som vårdnadshavare rätten till att få hjälp av ett juridiskt biträde eller ombud i en familjerättslig tvist eller vårdnadstvist. Oavsett ekonomiska förutsättningar så är det viktigt att veta att man har denna rättighet. Vi på Lege vill belysa att kostnad inte nödvändigtvis behöver vara ett problem utan många gånger finns det lösningar på detta. Vi uppmanar samtliga klienter att kolla sin hemförsäkring för att se om den täcker kostnader för juridiskt ombud i en vårdnadstvist. Många hemförsäkringar har nämligen en rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen.

Det är naturligt i livet att man kan komma att stöta på juridiska motgångar där man behöver hjälp och stöd. Ibland kan man lösa dessa saker själv utan att behöva rådgöra med en jurist eller ansöka om ett juridiskt ombud men ibland kan det vara klokt att redan från början ta hjälp av en familjejurist eller advokat. Beroende på vad sakfrågan gäller så rekommenderar Lege samtliga att rådgöra med en familjerättslig Juristbyrå innan beslut fattas. Vi på Lege erbjuder tillexempel en första kostnadsfri rådgivning där vi kan berätta för dig vad vi anser om saken. Med det sagt så förlorar du inget på att rådgöra med våra advokater eller jurister, kanske kan du i slutändan lösa dina problem själv men då har du åtminstone fått lite goda råd på vägen. Juridik kan vara både tungt och svårläst i vissa fall och advokatkostnader och juristkostnader är något som skrämmer många vilket gör att dom avstår från att söka juridisk hjälp. Därför vill vi ännu en gång understryka att hemförsäkringen många gånger täcker advokatkostnader och dylikt.

De allra flesta i Sverige har en hemförsäkring men är inte alltid medvetna om hur långt den sträcker sig. Juridiskt biträde och kostnaden av att anlita en jurist eller advokat kan många gånger omfattas av hemförsäkringen vilket många inte är medvetna om. Denna del av försäkringen heter oftast rättsskyddsförsäkring och omfattar allt ifrån vårdnadstvister till äktenskapstvister. Rättsskyddsförsäkringen täcker inte alltid hela kostnaden men kan stå för stora delar av den. Kolla med din hemförsäkring hur deras stöd ser ut när det kommer till att anlita ett juridiskt biträde eller rådgör med oss på Lege så hjälper vi dig.

Rättshjälp hos staten

Om du inte har en hemförsäkring så finns det stöd att få även för dig. Vi vill upplysa om att du har rätten till att söka ersättning hos staten för ditt juridiska ombud. Låt inte kostnaden hindra dig från att anlita ett juridiskt ombud utan kolla upp dina rättigheter till att få rättshjälp och ersättning statligt. Våra jurister och advokater hjälper dig gärna att utreda i saken och kolla upp din rättighet till stöd hos staten.