VÅRA MEDARBETARE

Joakim Sörmdal
Advokat, innehavare
Epost: joakim.sormdal@sormdal.se


Utbildning och examina
Jur. kand., Uppsala universitet.
Fil. mag., beteendevetenskap, Uppsala universitet.
Förundersökningsledare, Polishögskolan Stockholm


Tidigare anställningar
Notarietjänstgöring, allmän domstol och förvaltningsdomstol.
Förvaltningsrätt
Migrationsverket
Utlänningsnämnden
Lotteriinspektionen
Polismyndigheten


Språk
Engelska, tyska och ryska.

Joakim Sörmdal
Advokat, innehavare
Epost: joakim.sormdal@sormdal.se


Utbildning och examina
Jur. kand., Uppsala universitet.
Fil. mag., beteendevetenskap, Uppsala universitet.
Förundersökningsledare, Polishögskolan Stockholm


Tidigare anställningar
Notarietjänstgöring, allmän domstol och förvaltningsdomstol.
Förvaltningsrätt
Migrationsverket
Utlänningsnämnden
Lotteriinspektionen
Polismyndigheten


Språk
Engelska, tyska och ryska.

Alexandra Alouch

Alexandra Alouch
Biträdande jurist
Epost: alexandra.alouch@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.
Företagsekonomi, Stockholms universitet.


Språk
Engelska, arabiska och franska.

Alexandra Alouch
Biträdande jurist
Epost: alexandra.alouch@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.
Företagsekonomi, Stockholms universitet.


Språk
Engelska, arabiska och franska.

Rim Khames

Rim Khames
Biträdande jurist
Epost: rim.khames@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.


Språk
Engelska, arabiska och assyriska.

Rim Khames
Biträdande jurist
Epost: rim.khames@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.


Språk
Engelska, arabiska och assyriska.

Deniz Emsiz

Deniz Emsiz
Biträdande jurist
Epost: deniz.emsiz@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Uppsala universitet.


Språk
Engelska, turkiska, kurdiska och azerbajdzjanska.

Deniz Emsiz
Biträdande jurist
Epost: deniz.emsiz@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Uppsala universitet.


Språk
Engelska, turkiska, kurdiska och azerbajdzjanska.

Saida Madjid

Saida Madjid
Biträdande jurist
Epost: saida.madjid@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.


Språk
Engelska, persiska, dari och arabiska.

Saida Madjid
Biträdande jurist
Epost: saida.madjid@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.


Språk
Engelska, persiska, dari och arabiska.

Ebru Sever (f.d. Karaduman)

Ebru Sever (f.d. Karaduman)
Biträdande jurist
Epost: ebru.karaduman@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.


Språk
Engelska, turkiska och kurdiska.

Ebru Sever (f.d. Karaduman)
Biträdande jurist
Epost: ebru.karaduman@sormdal.se


Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.


Språk
Engelska, turkiska och kurdiska.