VÄLKOMMEN TILL ADVOKATFIRMAN LEGE

VÄra medarbetare Àr experter nÀr det kommer till familjerÀtt. Kontakta oss sÄ fÄr du veta mer. Vi erbjuder Àven kostnadsfri rÄdgivning Ärets alla dagar.

Lege har stor erfarenhet av familjerÀttsliga frÄgor

FamiljerÀtt Àr ett ord som omfattar all juridik som berör familjelivet. Det kan gÀlla Àktenskap, dödsfall, vÄrdnad om barn eller samboskap, bland annat. PÄ Lege advokatfirma sÄ har vi jurister och advokater som Àr specialiserade inom just familjerÀtt, sÄvÀl i Stockholm som i övriga landet. Vi kan hjÀlpa dig med allt som rör frÄgor kring juridik till att föra din talan i rÀtten eller bevaka dina enskilda intressen.

Tvister om vÄrdnad, boende, umgÀnge och underhÄllsbidrag avseende barn hanteras i vÀrsta fall genom att nÄgon av förÀldrarna vÀcker talan mot den andre i tingsrÀtten. Tidigt i en sÄdan process kommer domstolen att fatta ett tillfÀlligt beslut om vad som ska gÀlla under tiden som utredning pÄgÄr, vilket i vissa fall kan vara under en tidsperiod om ca ett Är. Ett sÄdant beslut kan ibland leda till att den förÀldern som tillfÀlligt fÄtt gehör av en domstol fÄr ett sÄ kallat processövertag. Med anledning av det Àr det av vikt att man gör rÀtt frÄn start.

Juridisk symbol lege

VÄrdnad av barn och umgÀngesrÀtt

NÀr det kommer till vÄrdnad av barn sÄ besitter vÄra jurister stor erfarenhet. Dem Àr vana att hantera sÄvÀl vÄrdnadsfrÄgor, boendetvister och umgÀngesfrÄgor. Hur varje enskild familjesituation ser ut varierar och dÀrmed varierar Àven juridiken utefter flera olika faktorer. Barnets Älder, förÀldrarnas respektive levnadssituation och ekonomi spelar stor roll nÀr det kommer till en vÄrdnadsfrÄga.

Vid separation eller skilsmÀssa hÀnder det att förÀldrar inte kommer överens vÄrdnaden av barnet/barnen och det Àr dÄ det kan vara klokt att skaffa juridisk hjÀlp. Reglerna kring vad som gÀller regleras i förÀldrabalken och tvÄ begrepp som Àr vanligt förekommande hÀr Àr behov och barnets bÀsta. Hur detta skall tolkas Àr inte alltid lÀtt och det hjÀlper vi till med. Vi ser till att du som förÀlder har koll pÄ dina rÀttigheter och Àven barnets rÀttigheter.

I vissa fall Àr det inte möjligt med en gemensam vÄrdnad men dÄ Àr det viktigt att kÀnna till att det finns nÄgot som heter umgÀngesrÀtt. Barnet har umgÀngesrÀtt med den andre förÀldern som barnet inte Àr boende hos. Detta ska i bÀsta fall ske genom kommunikation mellan de tvÄ förÀldrarna och ska, i första hand, vara utifrÄn barnets behov. Om det inte gÄr att komma överens hÀr kan förÀldrarna Àven i denna situation ta hjÀlp av en jurist eller en advokat. BÄde vÄrdnadsfrÄgor och umgÀngesfrÄgor faller in under juridiken som omfattas i familjerÀtten. I vissa fall kan Àrenden hanteras utanför en domstol, i till exempel socialtjÀnstens vÄrdnads-och umgÀngesutredning, medan i andra fall mÄste man vÀcka talan i en domstol.

KONTAKTA OSS

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Din familjejurist i Stockholm

I Stockholm sÄ kan detta göras alternativt genom en dom i TingsrÀtten eller via ett beslut fattat av familjerÀtten.