Ring oss 08-650 28 50

Familjerätt Stockholm

Välkommen till Stockholms Advokatbyrå AB

Byrån med lång erfarenhet inom Familjerätt

Familjerätt i Stockholm


Familjerätt
är samlingsnamnet för lagar som reglerar vårt familjeliv. Samboförhållanden, äktenskap, föräldraskap och dödsfall. Många regler tar sikte på hur tillgångar och skulder ska fördelas vid separationer och dödsfall, andra regler pekar ut hur barns förhållanden ska bestämmas när föräldrarna delar på sig och inte kommer överens.

 

Vårdnad och umgänge

I Föräldrabalken regleras bland annat hur barns förhållanden ska bestämmas när separerade föräldrar inte kan komma överens om detta. Typiskt sett är det tre (ibland fyra) frågor som står i centrum: vårdnad, boende, umgänge och ibland också underhållsbidrag. Utgångspunkterna på samtliga punkter är de väldigt vida begreppen ”barns bästa” och ”barns behov”.

Tvister om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag avseende barn löses i sista hand genom att någon av föräldrarna väcker talan mot den andre i domstol. Redan tidigt i en sådan process kommer domstolen att fatta ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om vad som ska gälla under den tid som målet utreds (ibland bortåt ett år). Detta beslut medför ofta ett kraftigt fortsatt processövertag för den förälder som vunnit domstolens gehör. Det är därför viktigt att göra rätt redan från början.

I såväl lag som domstolspraxis har begreppet ”barnets bästa” genom åren fyllts med innehåll på så vis att en advokat ofta med rimlig säkerhet kan bedöma vilka argument och förhållanden som duger i domstol, och vilka som inte gör det. En viktig, ofta avgörande, pusselbit i dessa mål är den utredning som socialtjänsten ofta genomför, på uppdrag av domstolen.

Stockholms Advokatbyrå har vi specialister på mål om vårdnad och umgänge. Två områden som faller in i familjerätten. Med ett ombud hos oss kan du vara säker på att din syn på saken blir utredd och belyst på allra bästa sätt. Familjerätt Stockholm hjälper dig att bedöma om talan i domstol ska väckas, klarar ut vad som ska lyftas, guidar dig igenom en eventuell vårdnads-/umgängesutredning hos socialtjänsten, förbereder dig på de domstolsförhör som kan komma hållas med dig och för din talan vid själva rättegången. Kom förbi på en kaffe i vårt kontor beläget i centrala Stockholm så diskuterar vi fram en lösning.

Familjerätt Stockholm

Stockholms Advokatbyrå besitter specialistkompetens inom familjerätt.

Bodelning ett rättsområde inom familjerätten

Äktenskapsbalken reglerar hur bostad och annan egendom ska fördelas när äktenskapet upphör. Vid äktenskapsskillnad så ingår all egendom som någon av makarna äger i bodelningen. Vill man hålla viss egendom (eller all egendom) utanför bodelning så måste man skriva ett äktenskapsförord. Tvister gällande bodelning efter äktenskapsskillnad löses genom att man hos tingsrätten ansöker om en bodelningsförrättare. Tingsrätten förordnar normalt en advokat som sådan.

För kvarboende i framför allt hyresrätter gäller särskilda regler. På Stockholms Advokatbyrå har vi specialister på alla former av bodelning. Vi lämnar gärna råd beträffande såväl samboavtal som praktiska lösningar vid separation. Om tillgångarna som ska fördelas är betydande är det bra att ha ett eget ombud vid sin sida. Vår erfarenhet är att det i så fall är bättre ju tidigare ombudet är med i diskussionerna. Ring oss på Stockholms Advokatbyrå så får du ett kompetent och engagerad ombud som står på din sida genom hela bodelningen och som aktivt och engagerat ser till att dina intressen bevakas på bästa sätt.

Bodelning för Sambor

Sambolagen reglerar i huvudsak hur viss egendom ska fördelas när förhållandet upphör. Den egendom som ska fördelas är den gemensamma bostaden och bohaget. Däremot ingår inte bankkonton och annan förmögenhet i vad som ska delas. Som huvudregel ska samboegendomen fördelas lika, oavsett vem som äger egendomen. Sambolagens regler kan bland annat få oförutsedda konsekvenser, t.ex. om den ena sambon har betalat en större del av kontantinsats för bostaden än den andre sambon. Ett annat exempel är föräldragåvor till en sambo, som vid en separation kan komma att fördelas på ett sätt som föräldrarna inte hade tänkt sig.

Det går att förebygga sådana här problem genom avtal. Sambor som köper bostad tillsammans eller som får gåvor av föräldrar bör därför överväga om man ska upprätta samboavtal. Med ett sådant avtal kan man exempelvis skriva bort hela sambolagen, eller också bara reglera hur en eventuell skevfördelning av kontantinsatser ska regleras vid en eventuell separation. Tvister gällande samboseparationer löses genom att man ansöker om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Tingsrätten förordnar normalt en advokat som sådan.


Stockholms Advokatbyrå har en lång erfarenhet av familjerättsliga uppdrag.

Ring Familjerätt Stockholm för en kostnadsfri konsultation