Föräldrars ansvar för sina barns försörjning

Föräldrarna är skyldiga att ansvara för barnets försörjning fram till dess att barnet fyller 18 år gammal. Om barnet inte bor hos dig som förälder är du skyldig att betala ett underhållsbidrag till den andra föräldern, det vill säga ett bidrag för barnets mat, fritidsaktiviteter och annat som behövs för omvårdnaden. I den här artikeln redogör vi för reglerna om underhållsbidrag. 

I Sverige har föräldrarna ett ansvar för barnets försörjning. Hur långt detta ansvar sträcker sig beror på hur stora behov barnet har och vilka ekonomiska förutsättningar föräldrarna har. Det innebär att en förälder inte ska behöva sätta sig i skuld för att klara av att försörja sina barn, man utgår ifrån föräldrarnas ekonomiska situation. Föräldrar med mycket dålig ekonomisk situation får dock ofta ekonomiskt bistånd av socialtjänsten, vid sidan av det barnbidrag som betalas ut av Försäkringskassan.

Föräldrarnas ansvarar för barnets försörjning fram till myndighetsdagen

Som utgångspunkt så är föräldrarna bara ansvariga för barnets försörjning fram till dess att barnet fyller 18 år, men om barnet fortfarande går i skolan kan underhållsskyldigheten sträcka sig ända fram till den dagen då barnet fyller 21 år. Med skola menas inte studier på universitet- och högskola, utan studier på grund- och gymnasieskola. Men om barnet under denna tid tar en paus i sina studier så behöver inte föräldrarna betala underhåll, eftersom den förlängda underhållstiden är knuten till studier. Som förälder får man givetvis hjälpa sina barn med försörjning längre än så, men den legala skyldigheten sträcker sig till dess att barnet fyller arton år och i vissa fall 21 år.

Underhållsbidrag till den andra föräldern

Om du inte har vårdnaden om barnet eller om du har vårdnad om barnet men barnet bor hos den andra föräldern så måste du betala ett underhållsbidrag till den andra föräldern. Ni som föräldrar ska själva komma överens om hur mycket underhållsbidraget ska uppgå till, men om ni inte kommer överens kan en domstol besluta om hur stort detta bidrag ska vara. Försäkringskassan erbjuder en kalkylator där man kan få hjälp med att få fram ett förslag på en rimlig summa för hur mycket underhållsbidrag som ska betalas. Om ni inte kan komma överens om storleken på underhållsbidraget så bör du kontakta en familjejurist som kan hjälpa dig med detta. En familjejurist är väl insatt i den praxis som finns kring underhållsplikt och kan hjälpa dig att klargöra rättsläget och ge dig konkreta råd utifrån din situation.