Tips inför en familjerättslig domstolsprocess

Det är viktigt förhålla sig samt acceptera faktumet att barnets bästa speglar beslutet om hur en eventuell vårdnadstvist som når hela vägen fram till tingsrätten blir. Det finns ett flertal jurister samt advokater runt om i landet som är verksamma inom humanjuridik. Det innebär att du som klient noggrant ska välja det ombud som du känner dig trygg med. Det är viktigt att hitta ett ombud som har lång erfarenhet inom familjerätt.

Ifall en förälder önskar ha en ändring i vårdnad samt boendet. Men det finns ingen samförståndslösning mellan föräldrarna, kan en av parterna lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten. Familjerättssekreteraren som arbetar med frågor som rör vårdnad, boende samt umgänge. Tingsrätten beslut rimmar på det familjerättssekreteraren kommit fram till efter denna gjort en omfattande utredning. Barnen alternativ barnen har alltid rätt att att få sina upplevelser samt ens framtida vårdnad/boende situation ska se ut. För att summera allt på ett enkelt så spelar barnets bästa en betydande roll huruvida beslutet tingsrätten fattar. 

Nedan går vi igenom några punkter hur en familjerättslig utredning ser ut.

  • Samarbetssamtal där ambitionen ligger om att kunna komma fram till ett beslut som rimmar på barnets bästa.
  • Ett hemsök hos familjen dör barnet/barnen bor.
  • Referenser samlas från exempel vis förskolan/skolan barnet alternativt barnen går på.
  • Ett utdrag ut social samt belsstningregistret på båda föräldrarna görs.
  • Båda föräldrarna har rätt att kommunicera med familjesekreteraren som utför denna utredning. 
  • Innan familjesekreteraren skickar in uppgifterna till tingsrätten har båda föräldrarna rätt att ta del av det som författats. Båda föräldrarna kan även be om korrigering på det som ska skickas in till tingsrätten.
  • Sist men inte minst så kommer tingsrätten fatta ett beslut som går hand i hand med barnets vilja. Tingsrättens beslut kommer spegla vad de anser är den säkra samt trygga platsen är för barnet där barnets behov tillvaratas.